پیشرو در زمینه طراحی و ساخت انواع آسیاب قهوه (صنعتی و خانگی)

یورکا در سال 1920 در فلورانس تأسیس شده و فعالیت خود را به عنوان تولید کننده آسیاب اسپرسو آغاز کرد. امروزه، با گذشت یک قرن و نگرش جهانی و پویایی خود، قصد دارد به نوآورترین شرکت در صنعت آسیاب قهوه تبدیل شود.
%100 محصولات این شرکت دست ساز در کارخانه فلورانس مونتاژ می شود.

آسیاب های ایتالیایی یورکــا