کمپانی یورکا ایتالیاتنوع وسیع در مدلهای آسیاب قهوه را تنها در برند اروپایی یورکا می توان مشاهده کرد
بدون حساسیت و وسواس هم میتوان آسیاب یورکا را انتخاب کرد

کمپانی یورکا تولید کننده آسیاب یورکا در سال ۱۹۲۰ در شهر فلورانس ایتالیا تأسیس شده و فعالیت خود را به عنوان تولید کننده آسیاب قهوه آغاز کرد. امروزه، با گذشت تقریبی یک قرن به نوآورترین شرکت در صنعت آسیاب قهوه تبدیل شده است . در بازار ایران این برند کاملا شناخته شده می باشد و کافه داران بدون بررسی و کنکاش تخصصی در عملکرد آن، این برند را انتخاب می کنند. با قدری بررسی در بازار نوجه شما به محبوبیت و انتخاب برند یورکا جلب خواهد شد .
صد در صد محصولات این شرکت، دست ساز در کارخانه مونتاژ می شود.

آسیاب یورکــا ( محصول برتر ایتالیا)

آسیاب یورکا مدل
Mignon-XL

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۳۸۰ * ۱۲۰ * ۱۸۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۳۲۰ وات
تایمر : دارد
دور موتور : ۱۶۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۶۵ میلیمتر
وزن : ۷٫۵ کیلوگرم
برق : تک فاز

یورکا مدل Mignon-Libra
آسیاب یورکا مدل
Mignon-Libra

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۴۳۰ * ۱۲۴ * ۱۹۲ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۳۱۰ وات
تایمر : دارد
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۵۵ میلیمتر
وزن : ۶٫۵ کیلوگرم
برق : تک فاز

یورکا مدل Atom-Touch--65
آسیاب یورکا مدل
Atom Touch 65

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۴۲۵ * ۱۸۰ * ۲۴۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۲۸۰ وات
تایمر : دارد
دور موتور : ۱۳۷۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۶۵ میلیمتر
وزن : ۹٫۵ کیلوگرم
برق : تک فاز

یورکا مدل Atom-excellence-65
آسیاب یورکا مدل
Atom Excellence 65

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۵۴۰ * ۱۸۰ * ۲۴۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۲۸۰ وات
تایمر : دارد
دور موتور : ۱۳۷۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۲ گرم
قطر تیغه : ۶۵ میلیمتر
وزن : ۱۱٫۵ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Drogheria MCD4

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۶۴۵ * ۱۸۴ * ۲۶۷ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۴۵۰-۷۵۰-۷۵۰ وات
تایمر : دارد
دور موتور : ۱۲۹۰-۱۴۳۰-۱۴۳۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۴ گرم
قطر تیغه : ۶۵-۷۵-۸۵ میلیمتر
وزن : ۱۱٫۵-۱۴-۱۴٫۲ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Mignon-specialita

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۳۵۰ * ۱۲۰ * ۱۸۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۳۱۰ وات
تایمر: دارد
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۵۵ میلیمتر
وزن : ۶ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل Mignon-Filtro
آسیاب یورکا مدل
Mignon-Filtro

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۳۵۰ * ۱۲۰ * ۱۹۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۳۱۰ وات
تایمر: دارد
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۵۰ میلیمتر
وزن : ۵٫۶ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Atom 60

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۴۴۰ * ۱۸۰ * ۲۲۷ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۴۰۰ وات
تایمر: دارد
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۵۱۰ گرم
قطر تیغه : ۶۰ میلیمتر
وزن : ۷٫۸ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Helios 65

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۶۰۰ * ۲۲۰ * ۲۵۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۲۸۰ وات
تایمر: دارد
دور موتور : ۱۳۷۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۲ گرم
قطر تیغه : ۶۵ میلیمتر
وزن : ۱۲ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Atom Specialty 75

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۵۷۰* ۱۸۰ * ۲۲۷ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۹۰۰ وات
تایمر: دارد
دور موتور : ۱۴۰۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۴ گرم
قطر تیغه : ۷۵ میلیمتر
وزن : ۹٫۵ کیلوگرم
برق : تک فاز

یورکا مدل Prometheus
آسیاب یورکا مدل
Prometheus

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۵۷۰* ۲۳۰ * ۲۴۰ میلیمتر
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۵۱۰ وات
تایمر: دارد
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۲ گرم
قطر تیغه : ۸۵ میلیمتر
وزن : ۱۸ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Mignon-silenzio

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۳۵۰ * ۱۲۰ * ۱۸۰ میلیمتر
جنس بدنه : فولاد سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۳۱۰ وات
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۵۰ میلیمتر
وزن : ۶ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل Mignon-Manual
آسیاب یورکا مدل
Mignon-Manual

ساخت ایتالیا
ابعاد : ۴۷۰ * ۱۸۰ *۲۴۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۴۳۰ وات
دور موتور : ۱۴۰۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۲ کیلوگرم
قطر تیغه : ۶۵ میلیمتر
وزن : ۱۲ کیلوگرم
برق : تک فاز

یورکا مدل Atom-excellence-75
آسیاب یورکا مدل
Atom  Excellence 75

ساخت ایتالیا
ابعاد : ۳۲۱ * ۱۲۸ *۲۶۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۳۲۰ وات
دور موتور : ۱۶۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۴۵ گرم
قطر تیغه : ۶۵ میلیمتر
وزن : ۷٫۵ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Mignon-single dose

ساخت ایتالیا
ابعاد : ۶۰۰ * ۲۲۰ *۲۵۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۳۴۰ وات
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۲ کیلوگرم
قطر تیغه : ۸۰ میلیمتر
وزن : ۱۵ کیلوگرم
برق : تک فاز
رنگ : مشکی، سفید، قرمز، زرد

آسیاب یورکا مدل
Helios 80

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۶۳۷ * ۲۴۰ * ۲۷۵ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد
قدرت : ۹۰۰ وات
دور موتور : ۳۳۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۱٫۶ کیلوگرم
قطر تیغه : E 13 / 68
وزن : ۱۶ کیلوگرم
برق : تک فاز

آسیاب یورکا مدل
Olympus KR E

ساخت : ایتالیا
ابعاد : ۳۵۰ * ۱۲۰ *۱۸۰ میلیمتر
جنس بدنه : استیل سخت
جنس تیغه : فولاد – Flat
قدرت : ۳۱۰ وات
دور موتور : ۱۳۵۰ در دقیقه
حجم مخزن : ۳۰۰ گرم
قطر تیغه : ۵۰ میلیمتر
وزن : ۵٫۶ کیلوگرم
برق : تک فاز