بک فلاش اسپرسوساز سلیقه نیست این یک ضرورت برای سلامت نگه داشتن اسپرسوساز است

دستگاههای اسپرسوساز باید هر شب نظافت شود حتی اگر تنها یک بار از دستگاه استفاده شده است کافه های شلوغ باید شستشوی اسپرسوساز را چند بار در روز نیز انجام دهند.

برای نظافت هدگروپ ها چه باید کنیم؟ ؟ به ویدئوی آموزشی بک فلاش اسپرسوساز توجه فرمایید .