طعم سنتی قهوه ترک

بعنوان اولین و تنها مرکز قهوه ترک ایران کلیه اطلاعات و محصولات تخصصی مرتبط با دم آوری قهوه ترک را برای دوستداران قهوه ترک ارائه می نماییم.

flag-turkey

قهوه ترک ساز شنی

[ult_ihover][ult_ihover_item title=”گِرد بزرگ” heading_tag=”h5″ thumb_img=”id^15454|url^https://spm-co.ir/wp-content/uploads/2021/11/sandi-circle.jpg|caption^null|alt^null|title^sandi-circle|description^null” title_font_color=”#e57534″ spacer_border=”dashed” spacer_border_color=”” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]وزن: 4 کیلوگرم (بدون متعلقات)
ارتفاع : 22 سانتیمتر
قطر : 31 سانتیمتر
توان : 1000 وات[/ult_ihover_item][/ult_ihover]
قهوه ترک ساز سایز گِرد بزرگ
[ult_ihover][ult_ihover_item title=”مستطیل بزرگ” heading_tag=”h5″ thumb_img=”id^15453|url^https://spm-co.ir/wp-content/uploads/2021/11/sandi-big-rect.jpg|caption^null|alt^null|title^sandi-big-rect|description^null” title_font_color=”#e57534″ spacer_border=”dashed” spacer_border_color=”” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]وزن: 7 کیلوگرم (بدون متعلقات)
ابعاد : 22 * 33 * 60 سانتیمتر
توان : 1000 * 2 وات[/ult_ihover_item][/ult_ihover]
قهوه ترک سایز سایز مستطیل بزرگ
[ultimate_fancytext fancytext_effect=”ticker” strings_tickerspeed=”300″ ticker_wait_time=”4000″ ticker_show_items=”2″ ticker_hover_pause=”true” fancytext_strings=”ساخت ترکیه
ترموستات قابل تنظیم از ۰ تا ۲۰۰ درجه
شن مخصوص + جذوه مسی
جنس بدنه : مس” strings_font_size=”desktop:17px;” fancytext_color=”#b59300″]
[ult_ihover][ult_ihover_item title=”سایز گِرد کوچک” heading_tag=”h6″ thumb_img=”id^15454|url^https://spm-co.ir/wp-content/uploads/2021/11/sandi-circle.jpg|caption^null|alt^null|title^sandi-circle|description^null” block_click=”link” title_font_color=”#e57534″ spacer_border=”dashed” spacer_border_color=”” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]وزن: 3 کیلوگرم (بدون متعلقات)
ارتفاع : 22 سانتیمتر
قطر : 26 سانتیمتر
توان : 700 وات[/ult_ihover_item][/ult_ihover]
قهوه ترک ساز سایز گِرد کوچک
[ult_ihover][ult_ihover_item title=”مستطیل کوچک” heading_tag=”h5″ thumb_img=”id^15455|url^https://spm-co.ir/wp-content/uploads/2021/11/sandi-rect.jpg|caption^null|alt^null|title^sandi-rect|description^null” title_font_color=”#e57534″ spacer_border=”dashed” spacer_border_color=”” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]وزن: 4 کیلوگرم (بدون متعلقات)
ابعاد : 22 * 37 * 33 سانتیمتر
توان : 1000 وات[/ult_ihover_item][/ult_ihover]
قهوه ترک ساز سایز مستطیل کوچک
[ult_ihover][ult_ihover_item title=”سایز مربع” heading_tag=”h5″ thumb_img=”id^15456|url^https://spm-co.ir/wp-content/uploads/2021/11/sandi-square.jpg|caption^null|alt^null|title^sandi-square|description^null” title_font_color=”#d8b731″ spacer_border=”dashed” spacer_border_color=”” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”]وزن: 2 کیلوگرم (بدون متعلقات)
ابعاد : 22 * 22 * 26 سانتیمتر
توان : 4۰۰ وات[/ult_ihover_item][/ult_ihover]
قهوه ترک ساز سایز مربع