دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ۱۶ الی ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲


حضور بازرگانی سام پورمهر در دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران در حالی انجام
شد که بازرگانی سام پورمهر با دیدگاه تامین شوینده های صنعتی و خانگی کافه ها ورستوران ها به این نمایشگاه ورود کرد

بازرگانی سام پورمهر نماینده انحصاری و تخصصی برندهای معتبر اروپایی همچون ایبریتال / یورکا / اسکاسو  و واردکننده برند بزرگ Aremde و Probat  توانست توجه بخش تخصصی بازدیدکنندگان نمایشگاه را به محصولات شوینده های  صنعتی و خانگی SPM  جلب کند.