دستگاه رست (برشته کاری) قهوه

دستگاه برشته کاری پروبات Probat

پروبات PROBAT محصول تخصصی رست قهوه ساخت آلمان

اولین روستر استوانه ای قهوه پروبات در سال ۱۸۷۰ متولد شد- پیشرو تمام دستگاه های برشته مدرن پروبات(در سال ۱۸۷۷ به این دستگاه شماره ثبت اختراع ۱۰۰ از طرف حکومت سلطنتی آلمان اعطاء گردید).
در سال ۱۸۸۴، با ثبت اختراع Kaffeeschnellröster (قهوه برشته سریع) عصر نوآورانه ای آغاز شد. این ثبت اختراع برای سیرتکاملی دستگاه های روستر قهوه مدرن پیامدهای مهمی به همراه داشت. تا سال ۱۹۰۰، شرکت ۵۰۰۰۰ دستگاه رست قهوه فروخته بود. بیست سال بعد در سال ۱۹۲۰، Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei اسمش را به PROBAT تغییر داد. پروبات قدیمی ترین روستر قهوه در جهان است.

دستگاه رست قهوه پروبات
دستگاه برشته کاری قهوه پروبات

رست کردن قهوه با دستگاه برشته کاری قهوه پروبات

برای انتخاب اندازه دستگاه مناسب، در نظر بگیرید که انتظار دارید در دو سال آینده، هر هفته چه مقدار قهوه را برشته کنید، و توصیه می کنیم دستگاهی بخرید که بتواند آن میزان قهوه را در کمتر از ۲۵ ساعت برشته کند. هنگام انجام این محاسبات، به خاطر داشته باشید که ظرفیت واقعی دستگاه احتمالا کمتر از ظرفیت اعلام شده می باشد. چرا که حبوبات هنگام برشته شدن ۱۴ تا ۲۰ درصد از وزن خود را از دست می دهند.دستگاه

جدول مشخصات محصولات پروبات